image2 image3 image1 image4

 

Spoločnosť   MAXIMA BROKER,  a.s.
člen Asociácie finančných sprostredkovateľov a poradcov (AFISP)
Základné imanie   50 000 €

Predmet činnosti

 

Oprávnenie vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov činnosť samostatného finančného agenta v sektore :

1. Poistenia alebo zaistenia

2. Prijímania vkladov    

3. Poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

4. Kapitálový trh

Rozhodnnutie  NBS z 16.5.2013   č. ODT-4349/2013
ISO   ISO 9001:2008 od 09.01.2009
     
Štatutárny orgán   RNDr. Katarína Tesfaye, predseda predstavenstva
Gabriela Petrušková Bartáková, podpredseda predstavenstva
Jozef Sedláček, člen

Dozorná rada

 

MVDr. Ayele Tesfaye PhD., predseda
Monika Képesová, člen
Ing. Peter Ďurica, člen

Vedúci zamestnanec podľa zákona č. 186/2009 Z. z.  

Gabriela Petrušková Bartáková,

Ing. Edita Maňkošová

   Licencia NBS (.pdf)