Poistenie

WOWPOISTKA
Online poistenie 24h
bez obmedzenia
Zistiť viac
Zistiť viac
Motorové vozidlá
Motorové vozidlá
Radi Vám pripravíme ponuku poistenia vášho vozidla a prehodnotíme existujúce poistenia
Viac
Majetok
Majetok
Ochráňte Váš domov či podnikanie pred nepredvídateľnými situáciami
Viac
Iné typy poistenia
Iné typy poistenia
Ochráňte seba aj svoju rodinu v každej situácii
Viac
WOWpoistka
WOWpoistka
Poistite sa rýchlo , jednoducho a bezpečne
Viac

Partneri

Často kladené otázky

Aký územný rozsah ma PZP poistenie?

PZP poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, členských štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Na čo všetko sa vzťahuje PZP?

Na škodu spôsobenú inému na zdraví, škodu spôsobenú inému usmrtením, škodu na veciach , náklady právneho konania, ušlý zisk. Ak by ste chceli chrániť aj seba a Vaše vozidlo musíte si uzatvoriť pripoistenie k PZP alebo havarijné poistenie

Dokedy treba nahlásiť poistnú udalosť?

Poistnú udalosť je nutné nahlásiť najneskôr do 15 dní (ak sa škoda stala v zahraničí, najneskôr do 30 dní).

Aké riziká kryje havarijné poistenie?

Havarijným poistením je Vaše vozidlo chránené proti živelným nebezpečenstvám, poškodeniu pri havárii, zrážke so zverou, odcudzeniu či vandalizme.

Prečo je potrebné mať uzatvorené havarijné poistenie?

Havarijne poistenie na rozdiel od PZP, kryje škody na vlastnom vozidle.

Čo je to spoluúčasť?

Spoluúčasť je vopred dohodnutá suma, ktorou sa budete podieľať na poistnom plnení. Výška spoluúčasti ovplyvňuje cenu poistného. Poistenie je možné dojednať aj bez spoluúčasti.

Potrebujem havarijné poistenie alebo mi postačuje GAP?

GAP poistenie je možné dojednať len za predpokladu uzatvorenia havarijného poistenia . GAP poistenie je pripoistenie k havarijnému poisteniu ako poistenie finančnej straty pri totálnej škode na vozidle

Na čo slúži GAP poistenie?

Poistenie GAP je poistenie finančnej straty pri totálnej škode (krádež, havária, živelná udalosť) ktoré Vám garantuje poistné plnenie od poisťovne, ktoré kompenzuje finančnú stratu z vyplateného plnenia v havarijnom poistení. Výsledkom je, že dostanete vyplatenú obstarávaciu cenu vozidla, t.j. sumu, za ktorú ste si vozidlo zakúpili.

Prečo si uzatvoriť cestovné poistenie?

Cestovné poistenie je neoddeliteľnou súčasťou hlavne vašich zahraničných ciest. Podstatou je najmä poistenie liečebných nákladov, ale ponúka aj poistenie úrazu, rizikových športov, zodpovednosti za škodu, batožiny, straty dokladov, storna zájazdu, storna letenky, právnej pomoci a rôzne asistenčné služby.

Od čoho sa odvíja cena cestovného poistenia?

Cena cestovného poistenia závisí od dĺžky pobytu, destinácie, zvolených rizík či účelu vašej cesty. Ceny sa tiež môžu líšiť v závislosti od veku poistenej osoby.

Pozadie sekcie Hodnotenia zákazníkov
Spoločnosť MAXIMA BROKER a.s. patrí medzi kľúčových partnerov Colonnade poisťovne v segmente neživotného poistenia. Sme presvedčení, že toto spojenie prináša našim spoločným klientom vysokú ochranu ich majetkových potrieb. So spoločnosťou spolupracujeme dlhodobo. Vážime si, že maximálne dbá na potreby klientov a prináša im profesionálny servis.
Ing. Juraj Balog
Riaditeľ odboru obchodu, Colonnade Insurance S.A
Spoločnosť MAXIMA BROKER a.s. je našim spoľahlivým obchodným partnerom.
Profesionálny prístup a ústretovosť výrazne prispieva k naplneniu našich obchodných cieľov.
Ing. Alena Havrilčáková
Disponent vzniku poistenia-maklérsky poradca, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Logo spoločnosti MAXIMA BROKER
Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám...
Kontaktný formulár