Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať 
Pobočka Košice

Košice

MAXIMA BROKER, a.s.
Moldavská cesta 10/2273
040 11 Košice

RNDr. Katarína Tesfaye
prezident
prezident@maximabroker.sk

Mgr. Silvia Čečková
asistent vedenia
+421 903 905 557
sekretariat@maximabroker.sk

Gabriela Petrušková Bartáková 
viceprezident
+421 904 392 532 
bartakova@maximabroker.sk

Silvia Jantošovičová
asistent viceprezidenta
+421 903 905 875
jantosovicova@maximabroker.sk

Ing. Edita Maňkošová
riaditeľ pre externú spoluprácu
+421 902 902 348
mankosova@maximabroker.sk

Ing. Vida Špiričová
riaditeľ úseku poistných udalostí
+421 918 244 400
vida@maximabroker.sk

Mgr. Martin Valaštiak
manager poistných udalostí
+421 910 855 720 
valastiak@maximabroker.sk   

Martina Surgentová
manager poistných udalostí
+421 903 609 334
surgentova@maximabroker.sk

Ing. Zuzana Sičáková
podriadený finančný agent
+421 903 903 199
sicakova@maximabroker.sk

Mgr. Viktória Antožyová
podriadený finančný agent
+421 902 902 347
antozyova@maximabroker.sk

Ing. Daniela Madurová
podriadený finančný agent
+421 903 905 340
madurova@maximabroker.sk

Mgr. Radka Šadláková
podriadený finančný agent
+421 902 902 027
sadlakova@maximabroker.sk

Stanislava Štechová
odborný referent úseku obchodu
+421 908 347 794
stechova@maximabroker.sk 

Daniela Demečková
odborný referent správy zmlúv o finančnej službe
+421 918 187 188
demeckova@maximabroker.sk

Janka Dorková
odborný referent správy zmlúv o finančnej službe
+421 905 839 066
dorkova@maximabroker.sk

Andrea Puškašová
odborný referent správy zmlúv o finančnej službe
+421 903 903 892
puskasova@maximabroker.sk

Pobočka Prešov

Prešov

MAXIMA BROKER, a.s.
Námestie legionárov 5
080 01 Prešov

Silvia Lukáčová
riaditeľ pobočky, podriadený finančný agent
+421 902 902 345
lukacova@maximabroker.sk 

Mgr. Silvia Kušnírová
podriadený finančný agent
+421 902 902 798
kusnirova@maximabroker.sk


 

Pobočka Michalovce

Michalovce

MAXIMA BROKER, a.s.
Špitálska 10 (budova Ekostav, a.s.)
071 08 Michalovce

 

Renáta Šepeľaková
riaditeľ pobočky, podriadený finančný agent
+421 903 905 350
sepelakova@maximabroker.sk 

Mgr. Jana Lancošová
podriadený finančný agent
+421 902 902 792
lancosova@maximabroker.sk

 

Ing. Petra Kvaková
business partner
+421 902 902 340
kvakova@maximabroker.sk

Pobočka Bratislava

Bratislava

MAXIMA BROKER, a.s. odštepný závod Bratislava
Mostová 2 
811 02 Bratislava
 

Bc. Eva Reháková
podriadený finančný agent
+421 903 905 815
rehakova@maximabroker.sk