Poistenie motorových vozidiel

U nás je výber poistenia auta naozaj jednoduchý! Klientom ponúkame komplexné poistenie povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia, poistenie finančnej straty GAP a ďalšie potrebné poistenia.
Poistenie motorových vozidiel
PZP

PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a prípojných vozidiel (PZP vozidla) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, ktoré je registrované na území Slovenskej republiky. PZP, ľudovo nazývané zákonné poistenie, chráni doma aj v zahraničí vodiča, ktorý prevádzkou motorového vozidla spôsobí inému účastníkovi cestnej premávky škodu na majetku alebo na zdraví.

  • Online porovnávanie PZP v rôznych poisťovniach
  • Uzatvorenie zmluvy priamo u nás na webe
  • Rôzne druhy pripoistení ako sú: čelné sklo, živel, batožina, úraz

Často kladené otázky

Kto má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu

V zmysle § 3 zákona č. 381/2001 o PZP má povinnosť uzavrieť  poistnú zmluvu držiteľ vozidla, v niektorých prípadoch vlastník, alebo nájomca vozidla. Platným poistením sa musíte preukázať už pri prihlasovaní vozidla na dopravnom inšpektoráte, resp. pri nahlasovaní zmeny držiteľa/vlastníka vozidla

Aké sú možnosti uzavretia poistnej zmluvy

PZP jednotlivých poisťovní sa líšia kvalitou a rozsahom poskytovaných služieb a samozrejme cenou. Poistnú zmluvu si môžete dojednať osobne, ale aj online prostredníctvom porovnávača, kde nájdete na jednom mieste ponuky viacerých poisťovní. Nie stále platí, že najlacnejšie poistenie je pre Vás aj to najvýhodnejšie, preto je dobré, obrátiť sa na sprostredkovateľa  Poistná zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú, preto ju musíte v prípade zmeny vypovedať (preklik na wowpoistku).

Na čo všetko sa vzťahuje PZP?

Na škodu spôsobenú inému na zdraví, škodu spôsobenú inému usmrtením, škodu na veciach , náklady právneho konania, ušlý zisk. Ak by ste chceli chrániť aj seba a Vaše vozidlo musíte si uzatvoriť pripoistenie k PZP alebo havarijné poistenie

Čo ak vozidlo nemá platné PZP?

Vozidlo, ktoré nemá platné PZP nesmie byť prevádzkované na pozemných komunikáciách. Platí, že pokiaľ je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel musí mať uzatvorené a platné PZP a nezáleží na tom či sa využíva.

Dokedy treba nahlásiť poistnú udalosť?

Poistnú udalosť je nutné nahlásiť najneskôr do 15 dní (ak sa škoda stala v zahraničí, najneskôr do 30 dní).

Logo spoločnosti MAXIMA BROKER

Povinné zmluvné poistenie online

Poisti sa
Havarijné

Havarijné

Havarijné poistenie je poistenie, pri ktorom si majiteľ vozidla, jeho držiteľ alebo iný typ poistníka dojednáva poistnú zmluvu s príslušnou poisťovňou. Táto poistná zmluva zabezpečuje náhradu škody na vlastnom vozidle vzniknutej následkom rôznych živelných udalosti, havárie, krádeže alebo vandalizmu.

  • Havarijné poistenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla, nazývane aj kasko, je krytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom havárie, živelných udalostí, krádeže a vandalizmu
  • Mini kasko až po krytie all risk
  • S možnosťou pripoistení čelného skla, batožiny, náhradného vozidla, úrazu a trvalých následkov po úraze, náhrady spoluúčasti

Často kladené otázky

Aké riziká kryje havarijné poistenie?

Havarijným poistením je Vaše vozidlo chránené proti živelným nebezpečenstvám, poškodeniu pri havárii, zrážke so zverou, odcudzeniu či vandalizme.

Prečo je potrebné mať uzatvorené havarijné poistenie?

Havarijne poistenie na rozdiel od PZP, kryje škody na vlastnom vozidle.

Čo je to spoluúčasť?

Spoluúčasť je vopred dohodnutá suma, ktorou sa budete podieľať na poistnom plnení. Výška spoluúčasti ovplyvňuje cenu poistného. Poistenie je možné dojednať aj bez spoluúčasti.

Ako je to s poistením auta kupovaného na leasing alebo úver?

Auto na leasing alebo úver nemôže opustiť predajňu bez havarijného poistenia, je to jedna z podmienok. Radi Vám s tým pomôžeme.

Logo spoločnosti MAXIMA BROKER

Uzatvorte si havarijné poistenie online

Poisti sa
GAP

GAP poistenie

Ak chcete mať úplnú istotu, že pri totálnej škode dostanete späť celú hodnotu, ktorú ste do vozidla investovali, máme pre Vás poistenie finančnej straty, GAP poistenie, ktoré je vhodným doplnkom k havarijnému poisteniu. Účelom je zabezpečiť ochranu vašej investície do kúpy vozidla.

  • Poistenie finančnej straty
  • Kryje rozdiel medzi nákupnou cenou vozidla a cenou, ktorú malo vozidlo v čase vzniku totálnej škody
  • Totálna škoda v dôsledku krádeže, havárie, živelnej udalosti
  • Uzatvára sa ako vhodný doplnok k havarijnému poisteniu

Často kladené otázky

Potrebujem havarijné poistenie alebo mi postačuje GAP?

GAP poistenie je možné dojednať len za predpokladu uzatvorenia havarijného poistenia . GAP poistenie je pripoistenie k havarijnému poisteniu ako poistenie finančnej straty pri totálnej škode na vozidle

Čo je to totálna škoda na vozidle?

Totálna škoda na vozidle nastane ak vozidlo bolo odcudzené alebo úplne zničené (havária, živelná udalosť) alebo sa zistí, že náklady na opravu podľa poisťovne sú neekonomické. Náklady na opravu auta sú vyššie ako zostatková cena vozidla. Hranica je v rozmedzí od 70-100% zo všeobecnej (časovej, trhovej) hodnoty vozidla tesne pred poistnou udalosťou a to v závislosti od podmienok poisťovne.

Na čo slúži GAP poistenie?

Poistenie GAP je poistenie finančnej straty pri totálnej škode (krádež, havária, živelná udalosť) ktoré Vám garantuje poistné plnenie od poisťovne, ktoré kompenzuje finančnú stratu z vyplateného plnenia v havarijnom poistení. Výsledkom je, že dostanete vyplatenú obstarávaciu cenu vozidla, t.j. sumu, za ktorú ste si vozidlo zakúpili.