Poistenie majetku

Ponuka poistenia majetku je veľmi široká. Poisťovne kryjú rôzne poistné riziká, tak pre majetok podnikateľských subjektov, ako aj pre majetok občanov. Ochranu majetku si viete zabezpečiť správnou kombináciou poistenia.
Poistenie majetku

Poistenie podnikateľov

Chráňte si svoje podnikanie pred nepredvídanými situáciami. Podnikajte s istotou a ostatné nechajte na nás.

Majetok

 • Hnuteľný a nehnuteľný majetok
 • Strojné a elektronické riziká
 • Prerušenie prevádzky
 • Colný dlh
 • Plodiny a živočišná výroba

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • Prevádzková zodpovednosť
 • Zodpovednosť cestného dopravcu
 • Environmentálne riziká
 • Zodpovednosť štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov spoločností
 • Poistenie nákladu
 • Bytové domy
 • Stavebno- montážne poistenie
 • Poistenie pohľadávok
Logo spoločnosti MAXIMA BROKER

Online poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poisti sa

Poistenie občanov

Ochranu Vášho domova si zabezpečíte správnou kombináciou poistení.

Poistenie nehnuteľného majetku

 • Poistenie bytu
 • Poistenie rodinného domu
 • Poistenie chaty
 • Poistenie rodinného domu vo výstavbe

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • Z občianskeho života
 • Z vlastníctva nehnuteľnosti
 • Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania

Poistenie domácnosti

 • Poistenie zariadenia bytu, rodinného domu
 • Poistenie ostatných hnuteľných vecí – osobné veci, elektronika, cennosti
 • Poistenie hnuteľných vecí umiestnených v pivnici alebo nebytovom priestore prislúchajúcom k bytu
 • Poistenie hnuteľných vecí umiestnených vo vedľajších stavbách prislúchajúcich k nehnuteľnosti
Logo spoločnosti MAXIMA BROKER

Online poistenie Vášho domu, bytu alebo domácnosti

Poisti sa