O nás

Sme dynamickou spoločnosťou v oblasti finančného sprostredkovania

Naša spoločnosť  je na trhu už od roku 2000, prešli sme si mnohými inováciami a získali sme mnoho profesionálnych skúsenosti v oblasti poistenia. Poisťujeme na celom území Slovenskej Republiky.

Sme významným členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) a držiteľmi mnohých certifikátov

Finančné sprostredkovanie vykonávame v zmysle zákona 186/2009 Z. z. ako samostatný finančný agent,  na základe povolenia NBS č. ODT- 13770/2010, v sektoroch:

  • poistenia alebo zaistenia
  • prijímania vkladov
  • poskytovanie úverov a spotrebných úverov


Naša činnosť je zameraná predovšetkým na sprostredkovanie finančných služieb v oblasti neživotného poistenia, a to hlavne na poistenie majetku fyzických a právnických osôb, na poistenie motorových vozidiel a na rôzne druhy zodpovednostných poistení. V rámci portfólia našich klientov sa venujeme životnému poisteniu a sprostredkovaniu leasingov, úverov a stavebného sporenia. Okrem iného, pre našich klientov zabezpečujeme:

  • vykonanie auditov už uzatvorených zmlúv o finančnej službe a s tým súvisiacu optimalizáciu nákladov
  • komplexnú starostlivosť pri správe zmlúv o finančnej službe
  • odborné poradenstvo pri riešení poistných udalostí
  • poskytovanie asistenčných služieb pri poistných udalostiach 24 hod denne
  • reklamáciu poistných plnení a vymáhanie oprávnených nárokov klientov vyplývajúcich z poistných zmlúv